Ban giám đốc
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
0888.91.72.72

BAN GIÁM ĐỐC

 

Giám đốc TTYT - Ông Vũ Việt Kiều

Email: kieuvv.hq@vietsov.com.vn

Chức vụ: Phó bí Thư Đảng Ủy Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro,

Giám đốc Trung tâm Y tế Vietsovpetro

———————————————–